Oppslagsarbeid går ikke bare ut på å finne de beste svarene. Det handler også om å stille de riktige spørsmålene og bruke passende verktøy. Etter å ha gått gjennom denne modulen er du nå forhåpentligvis bedre rustet til å hjelpe elevene dine med uavhengig læring. Gå gjennom spørsmålene nedenfor for å sette noen av disse nye ferdighetene på prøve og ta i bruk det du har lært.

Poengsummen din er privat og deles ikke med andre. Du kan ta denne prøven på nytt når som helst.