Dalam unit ini anda telah menerokai beberapa alatan hebat yang menjimatkan masa untuk menganalisis dan mentafsir data pelajar. Dengan alatan ini anda akan dapat menentukan bantuan yang diperlukan oleh pelajar anda berdasarkan data yang dikumpulkan sendiri oleh mereka. Mari kita semak alatan dan kemahiran yang telah dipelajari dengan pantas.

Markah anda sulit dan tidak akan dikongsikan. Anda boleh mengambil semula ujian ini pada bila-bila masa.