Forskning handlar inte bara om att hitta de bästa svaren. Det handlar även om att ställa rätt frågor och använda rätt verktyg. Förhoppningsvis har du i den här modulen lärt dig hur du kan hjälpa eleverna att bli självständiga individer. Läs följande frågor för att prova några av dessa tekniker och tillämpa det du har lärt dig.

Ditt resultat är privat och kommer inte att delas. Du kan göra om testet när som helst.