Semak mengajar pelajar tentang keselamatan internet dan privasi.

Markah anda tertutup dan tidak akan dikongsikan. Anda boleh mengambil semula ujian ini pada bila-bila masa.