โฆษณาแบบข้อความบนการค้นหาเป็นรูปแบบโฆษณาออนไลน์ที่เรียบง่ายที่สุดที่ Google Ads มีให้บริการ เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของโฆษณาแบบข้อความ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับครีเอทีฟโฆษณา และวิธีสร้างโฆษณาแบบข้อความที่มีประสิทธิภาพและสื่อความหมายได้ตรงจุด