Textová reklama ve vyhledávání je nejjednodušší formát internetové reklamy, který služba Google Ads nabízí. Podívejte se, z čeho se textová reklama skládá, seznamte se s doporučenými postupy pro kreativu a naučte se vytvořit efektivní textovou reklamu, která uživatelům předá správné sdělení.