Een tekstadvertentie voor Google Zoeken is de eenvoudigste online advertentie die u met Google Ads kunt maken. U ontdekt waar een tekstadvertentie uit bestaat en hoe u effectieve tekstadvertenties maakt die de juiste boodschap overbrengen. Ook krijgt u praktische tips voor advertentiemateriaal.