Textová reklama vo vyhľadávaní je najjednoduchšia online reklama, akú Google Ads ponúka. Zistite, z čoho sa skladá textová reklama, oboznámte sa s osvedčenými postupmi pre kreatívy a naučte sa vytvárať účinné textové reklamy, ktoré odovzdajú to správne posolstvo.