เข้าถึงผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าและสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยโซลูชันกลุ่มเป้าหมายของ Google ทราบถึงประโยชน์ของโซลูชันกลุ่มเป้าหมายของ Google และใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด