Zistite, ako môžete naplánovať zvýšenie výkonnosti pomocou plánovača výkonnosti, nášho najnovšieho nástroja na plánovanie v službe Google Ads, ktorý vám pomôže maximalizovať výsledky dosahované investíciami do služby Google Ads.