ดูวิธีวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือวางแผนประสิทธิภาพซึ่งเป็นเครื่องมือวางแผนใหม่ล่าสุดใน Google Ads ที่จะช่วยเพิ่มผลลัพธ์สูงสุดที่ทำได้จากการลงทุนใน Google Ads