ทำความเข้าใจเส้นทางของลูกค้า สำรวจวิธีที่ลูกค้าโต้ตอบกับธุรกิจของคุณ และตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่าเพื่อบันทึกการมีส่วนร่วมของลูกค้าและทำการตัดสินใจทางการตลาดโดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วน