Określ główne cele biznesowe, by na ich podstawie tworzyć skuteczne kampanie reklamowe i planować budżet marketingowy.