Test znalostí práce s Google Ads ve Vyhledávací síti se skládá z 50 otázek a na jeho dokončení máte 75 minut.

Důležité upozornění:

  • K úspěšnému splnění testu musíte získat skóre 80 % nebo vyšší.
  • Pokud před správným zodpovězením dostatečného počtu otázek test ukončíte nebo vyprší čas, test nebude úspěšně dokončen a nebudete moci pokračovat tam, kde jste skončili.
  • Jakmile postoupíte k další otázce (nebo u poslední otázky kliknete na tlačítko Odeslat), už si své odpovědi nebudete moci prohlédnout ani je změnit.
  • Pokud v testu neuspějete, budete mít nový pokus až za 24 hodin.