Het Google Ads Search-assessment bestaat uit 50 vragen. U heeft 75 minuten om deze te beantwoorden.

Houd rekening met het volgende:

  • U heeft een score van minimaal 80% nodig om te slagen.
  • Als u het assessment sluit voordat u klaar bent of als u onvoldoende vragen correct beantwoordt voordat de tijd om is, slaagt u niet en kunt u niet verdergaan waar u was gebleven.
  • U kunt uw antwoorden niet meer bekijken of bewerken nadat u naar de volgende vraag bent gegaan (of nadat u op de verzendknop heeft geklikt bij de laatste vraag).
  • Na een mislukte poging moet u één dag wachten voordat u dit assessment opnieuw kunt afleggen.