Spoznajte kľúčové trendy správania a používania aplikácií pri rôznych typoch firiem. Zistite, ako propagácia aplikácií pomáha pri ich objavovaní a interakciách s nimi.