สำรวจแนวโน้มที่สำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมและการใช้งานแอปในธุรกิจประเภทต่างๆ เรียนรู้ว่าการโปรโมตแอปมีส่วนช่วยในการค้นพบและการมีส่วนร่วมอย่างไร