เริ่มต้นกระบวนการสร้างแคมเปญด้วยการกำหนดเป้าหมายสำหรับความพยายามของคุณและแคมเปญ