Nezapomeňte nastavit systémy pro měření těch akcí, které jsou pro vaše podnikání nejdůležitější. Vliv dat konverzí na vaše marketingové úsilí pak správně interpretujte.