Uistite sa, že máte zavedené systémy na meranie udalostí, ktoré sú pre vašu firmu najdôležitejšie. Zistite, aký vplyv majú údaje o konverziách na vaše marketingové úsilie.