ตรวจสอบว่าคุณมีระบบที่พร้อมวัดผลเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจมากที่สุด ทำความเข้าใจผลกระทบของข้อมูล Conversion ที่มีต่อความพยายามทางการตลาด