Test Google Ads – Aplikácie pozostáva zo 49 otázok a máte naň 75 minút.

Na čo treba pamätať:

  • Na úspešné absolvovanie testu musíte dosiahnuť skóre najmenej 70 %.
  • Ak test ukončíte predčasne alebo čas vyprší skôr, ako správne odpoviete na dostatočný počet otázok, v teste neuspejete a nebudete môcť pokračovať tam, kde ste skončili.
  • Po prechode na ďalšiu otázku (alebo stlačení tlačidla Odoslať pri poslednej otázke) nebudete môcť svoje odpovede skontrolovať ani upraviť.
  • Ak ste v teste neuspeli, môžete ho zopakovať najskôr po jednom dni.