Zistite, ako vám program Authorized Buyers pomôže získať prístup k inventáru certifikovaných partnerov Googlu značkovej kvality vo veľkom rozsahu. Získajte základné informácie o viacerých možnostiach nákupu, ako sú otvorená aukcia a programové dohody, a tiež prehľad o fungovaní ponúk v reálnom čase.