ใช้แอปของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเลือกรูปแบบโฆษณา แล้วสร้างหน่วยโฆษณาด้วย AdMob ค้นพบวิธีเลือกรูปแบบโฆษณาที่เหมาะสำหรับแอปของคุณ พร้อมสร้างมูลค่าให้ตัวคุณเองด้วยฟีเจอร์พื้นที่โฆษณาใน AdMob