ค้นพบความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาและเหตุผลที่ผู้เผยแพร่โฆษณาควรพิจารณาสิ่งนี้ ใช้คะแนนในมุมมองแอ็กทีฟของ Ad Manager เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่โฆษณาในเว็บไซต์หรือแอป