Khám phá khả năng xem và lý do khả năng này là yếu tố quan trọng mà các nhà xuất bản cần xem xét. Sử dụng điểm chế độ xem đang kích hoạt trong Ad Manager để tăng hiệu suất quảng cáo trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.