Zobrazujte celostránkové reklamy so službou Google Ad Manager. Oboznámte sa s vytváraním objednávok aj riadkových položiek a zobrazujte reklamy vo svojom inventári. Uveďte kde, kedy a ako by sa vaše kampane mali zobrazovať.