Zobrazujte pútavé reklamy pomocou služby Google Ad Manager. Oboznámte sa s vytváraním objednávok aj riadkových položiek a zobrazujte reklamy vo svojom inventári. Prevezmite kontrolu nad tým, ako a kedy sa vaše reklamy zobrazujú.