มอบประสบการณ์โฆษณาสมจริงด้วย Google Ad Manager ทำความคุ้นเคยกับการสร้างคำสั่งซื้อและรายการโฆษณาเพื่อแสดงในพื้นที่โฆษณาของคุณ รวมถึงควบคุมตำแหน่งและเวลาที่โฆษณาจะแสดง