Poznaj kreacje oraz zalety i przypadek użycia każdego z ich typów. Dowiedz się, w jaki sposób przesyłać i uruchamiać każdy typ kreacji w usłudze Ad Manager.