Premeňte nespracované informácie na hodnotné štatistiky so službou Google Ad Manager. Zistite, aký reklamný inventár je dostupný a ako maximalizovať jeho hodnotu. Naučte sa tvoriť a interpretovať prognózy v každej fáze kampane a robiť vďaka nim čo najúčinnejšie rozhodnutia.