เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพด้วย Google Ad Manager ทราบถึงพื้นที่โฆษณาที่ใช้งานได้ที่แน่นอนและวิธีเพิ่มมูลค่าของพื้นที่โฆษณาให้สูงสุด เรียนรู้วิธีเรียกใช้และตีความการคาดการณ์ในแต่ละขั้นตอนของแคมเปญเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น