Sử dụng Google Ad Manager để biến dữ liệu thô thành thông tin chi tiết hữu ích. Biết chính xác khoảng không quảng cáo nào có sẵn và cách khai thác tối đa giá trị của khoảng không quảng cáo đó. Tìm hiểu cách chạy và diễn giải dự báo trong từng giai đoạn chiến dịch để đưa ra quyết định hiệu quả hơn.