ค้นพบวิธีการที่ความสามารถแบบเป็นโปรแกรมของ Ad Manager ช่วยให้คุณโต้ตอบกับผู้ซื้อในการขายพื้นที่โฆษณา เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมการขายโดยตรงใน Ad Manager และสร้างรายงานแบบเป็นโปรแกรม