Khám phá cách Ad Manager có thể giúp bạn tương tác với người mua để bán khoảng không quảng cáo. Bắt đầu với tính năng Trực tiếp theo chương trình trong Ad Manager và tạo báo cáo có lập trình.