Når du ikke kan være i samme fysiske rom som elevene dine, må du kompensere for avstanden og sørge for at fellesskapsfølelsen opprettholdes. Levering av innhold på mange forskjellige måter samtidig som det er forutsigbart og enkelt å få tilgang til, bidrar til å skape veier inn for alle elevene.