Pembuatan video, memanfaatkan persekitaran pelajar dan melibatkan rakan ialah pedagogi yang baik dalam pembelajaran jarak jauh, sama seperti dalam pembelajaran secara bersemuka. Mari meneroka menggunakan alatan untuk projek dan pelbagai tugasan pembelajaran serta untuk maklum balas dan semakan pemahaman.