Oppretting av videoer, bruk av elevenes omgivelser og vekking av engasjement er pedagogisk riktig i fjernundervisning også – ikke bare i klasserommet. Nå skal vi se på hvordan ulike verktøy kan brukes til prosjekter og varierte læringsoppgaver, og også til tilbakemeldinger og måling av forståelse.