Hubungan yang tidak ketara dibuat semasa senario pembelajaran secara bersemuka. Dalam modul ini kita akan melihat cara membuat persekitaran pembelajaran yang membolehkan anda sebagai pendidik untuk kekal sedar tentang halangan kepada pembelajaran dan mengekalkan hubungan dengan pelajar.