Når undervisning skjer med lærer og elever i samme rom, kan mye usagt formidles. I denne modulen skal vi se på hvordan du kan skape et læringsmiljø der du som lærer er oppmerksom på hindringer som kan stå i veien for læring, og hvordan du kan opprettholde forbindelsen med elevene.