Pembelajaran berasaskan projek memberi pilihan kepada pelajar untuk menerokai minat dan membahagikan masa. Dalam modul ini kita akan melihat cara menggunakan Bilik Darjah Google untuk projek, menyediakan satu tempat untuk mengurus pembelajaran dengan kefleksibelan tentang masa modul itu diakses oleh pelajar.