Med prosjektbasert læring får elevene valgmuligheter – de kan utforske ting de er interessert i, og disponere tiden sin selv. I denne modulen skal vi se på hvordan du kan bruke Google Classroom til prosjektarbeid slik at elevene får ett sentralt sted for undervisningsmateriell som de kan bruke når som helst.