Vi skal se på hvordan foresatte i familier uten internettilgang må holdes informert og få samme mulighet til å få tilbakemeldinger om barnets fremgang. Dette er helt avgjørende for at fjernundervisningen skal lykkes.