I læringssituationer med personlig kontakt opstår der et stærkere sammenspil mellem underviseren og eleven. I dette modul kigger vi på, hvordan du skaber et læringsmiljø, hvor du som underviser er opmærksom på begrænsningerne ved fjernundervisning, samtidig med at du stadig har personlig kontakt til eleverne.