Henkilökohtaiset opetustilanteet mahdollistavat oppijan yksilöllisen tukemisen ja ohjaamisen. Tässä moduulissa kerrotaan, miten luodaan oppimisympäristö, jossa opettaja pysyy tietoisena oppimisen mahdollisista esteistä ja pystyy pitämään yhteyttä oppijoihin.