Projektioppiminen antaa oppijoille mahdollisuuden tutkia heitä itseään kiinnostavia asioita ja harjoitella ajankäyttöä. Tässä moduulissa perehdytään Google Classroomin käyttöön projekteissa. Sen avulla on mahdollista hallinnoida opiskelua joustavasti yhdessä paikassa.