Tìm hiểu cách thức phiên bản mới của Google Analytics có thể đáp ứng nhu cầu đo lường của bạn, cũng như giúp bạn tạo dựng thành công cho doanh nghiệp của mình.