Tìm hiểu cách tạo thuộc tính Google Analytics 4 cho riêng bạn ngay hôm nay.