Odpovedzte na nasledujúce otázky [cca 3 min]. Poskytnuté informácie nám pomôžu zistiť, do akej miery bol pre vás náš vzdelávací program prínosný a ako ho môžeme v budúcnosti zlepšiť.