Giải pháp gắn thẻ hiệu quả mang lại kết quả đo lường chính xác. Vậy thẻ là gì và tại sao thẻ có vai trò quan trọng như vậy? Ngoài ra, các giải pháp gắn thẻ của Google được trang bị như thế nào để xử lý những thay đổi trong hệ sinh thái quyền riêng tư?