Skip to main content

Giấy chứng nhận quảng cáo Mua sắm

Congratulations!

Google công nhận bạn nắm vững kiến thức nền tảng để tạo và tuỳ chỉnh các Chiến dịch mua sắm hiệu quả.

  • Completion ID: 101883367
  • Expired: January 6, 2023